EU investicijos

UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „E-komercijos sprendimų diegimas efektyvesniam verslo procesų valdymui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-1051 (toliau – Projektas). UAB „Ikarai“ – tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas. IKAR technologijos – tai veiksmingos ir savo formule unikalios skystos trąšos, viena geriausių agronomų komanda bei profesionalūs technologiniai sprendimai. Reaguojant į COVID-19 pandemiją ir planuojant įmonės plėtrą buvo apsispręsta inicijuoti skaitmeninę įmonės transformaciją, išvystyti e-parduotuvę ir įdiegti integracijas su turimais e-sprendimais. Pažymėtina, jog prieš projekto inicijavimą įmonė turi labai ribotus el. sprendimus ir dauguma procesų valdo rankiniu būdu. Įdiegus naują e-parduotuvę su integruotais sprendimais leis sutaupyti iki 40 proc. įmonės patiriamų kaštų ir darbo laiko neautomatizuotiems darbams, paspartinti įprastinius verslo procesus ir pasiekti didesnį darbo našumą.

Bendra projekto vertė siekia 57 200,00 eurų, iš kurių 42 900,00 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 14 300,00 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. vasario mėn. 17 d. ir bus užbaigtos 2023 m. vasario mėn. 16 d.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą įmonėje“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0276 (toliau – Projektas). UAB „Ikarai“– tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas.

Šiuo metu UAB „Ikarai“ gamina Ikar trąšų gamybos technologija paremtą produkciją. Vienas svarbiausių UAB „Ikarai“ uždavinių tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje – reagavimas į sparčiai besivystančios trąšų gamybos rinkos tendencijas. Siekdama įžengti į naujas produkcijos pardavimo rinkas, UAB „Ikarai“ inicijavo projektą „Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą įmonėje“, kurio metu įmonė planuoja sukurti naują, unikalią 10 litrų skystų trąšų pakuotę. Šios pakuotės unikalumas leis įmonei leis pasiekti naujas rinkas ir 30-35% padidins IKAR produktų asortimentą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Bendra projekto vertė siekia 49.570,00 eurų, iš kurių 37.177,50 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 12.392,50 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. sausio mėn. 5 d. ir bus užbaigtos 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų priemonių gamybą“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0045 (toliau – Projektas). UAB „Ikarai“ -tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas. Šiuo metu UAB „Ikarai“ gamina Ikar trąšų gamybos technologija paremtą produkciją. Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, skatinti inovacijas gamyboje, didinti darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę, patenkinti verslo partnerių ir rinkos poreikius bei prisidėti prie kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybos, UAB „Ikarai“ inicijavo projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų priemonių gamybą“, kurio metu įsigis ir gamybos procese įdiegs modernią ir inovatyvią dezinfekavimo priemonių gamybos-išpilstymo technologiją, kuri leis pagaminti dezinfekavimo priemones. Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 priemonę „COVID-19 produktai LT“. Bendra projekto vertė siekia 131.340,00 eurų, iš kurių 124.773,00 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 6.567,00 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2021 m. vasario mėn. 24 d. ir bus užbaigtos 2021 m. balandžio mėn. 8 d.

UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į įmonės tarptautiškumo didinimą eksportuojant sertifikuotus produktus“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-04-0021 (toliau – Projektas). Nuo 2016 m. veikianti įmonė yra tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas. Ikar technologijos – tai veiksmingos ir savo formule unikalios skystos trąšos, viena geriausių agronomų komanda bei profesionalūs technologiniai sprendimai.

UAB „Ikarai“ siekdama pilnai išnaudoti turimą potencialą ir naujus produktus pristatyti užsienio rinkoms, inicijuoja Projektą, kurio metu numato skatinti įmonės tarptautiškumą bei plėtrą į užsienio rinkas, sertifikuojant ir registruojant įmonės gaminamus gaminius – skystąsias trąšas. UAB „Ikarai“ kuriami produktai, kurių registravimas ir sertifikavimas yra numatytas šiame projekte, pasižymi savo inovatyvumu ir aukšta kokybe. Todėl norint įsitvirtinti Afrikos ir Europos rinkoje ir užtikrinti nusimatytas eksporto pajamas, produktų registravimas bei sertifikavimas yra privalomas, siekiant užtikrinti šių produktų eksportą ir pardavimus minimose rinkose. Gavus reikiamus sertifikatus ir registracijas, įmonė diversifikuos eksporto rinkas, išplės prekybos apimtis ir sumažins kylančias rizikas dėl eksporto plėtros planų įgyvendinimo tarptautiniu mastu.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 priemonę „Expo sertifikatas LT“. Bendra projekto vertė siekia 79.795,53 EUR, iš kurių 39.897,76 EUR sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 39.897,77 EUR – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. liepos mėn. 19 d. ir bus užbaigtos 2023 m. rugpjūčio mėn. 31 d.